Home Page / صفحه اصلی   

لینک های مفید

www.icns.tums.ac.ir
WWW.ICNS.IR
WWW.VRF.IR
WWW.BMSU.AC.IR
WWW.BCIC.IR

بیماری های شایع

Epilepsy
Developmental Delay
Cerebral Palsy
Migraine
Down Syndrome
Autism
Febrile seizure
ADHD

جایگاه بوتکس (Botox) در درمان فلج مغزی (CP)
این دارو در سالها ی اخیر برای کاهش اسپاستی سیتی (سفتی عضلات) در کودکان با فلج مغزی با موفقیت بکار رفته است.
توکسین بوتولینوم نوع A با نام های تجارتی Dysport و Botox در بازار وجود دارد. این توکسین یکی از هفت نوع توکسینی است که توسط میکروارگانیسمی به نام کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود. اخیرا توکسین بوتولینوم نوع B نیز در آمریکا تهیه شده و برای مواردی که نسبت به نوع A مقاومت ایجاد شده بکار میرود. این دارو موثر و بی خطر است به شرطی که مطابق با پروتکل های درمانی و توسط افراد آموزش دیده تزریق شود. این دارو سبب ایجاد فلج موقت در محل اتصال عصب به عضله می شود و از این طریق تونیسیته عضله را کاهش می دهد، لذا در کوتاه مدت سبب کاهش اسپاستی سیتی دینامیک می شود (حرکت عضله را راحت تر می کند) و در دراز مدت از تغییر فرم مفاصل جلوگیری می کند و به عضله اجازه می دهد تا بهتر کشیده شود و رشد کند، به شرطی که درمان فیزیکی مناسب شامل کار درمانی و فیزیوتراپی بطور هم زمان جهت کودک انجام شود.

 

 سن مناسب برای تزریق این دارو بین 2 تا 5 سال است اثر این دارو یک تا دو هفته پس از تزریق آشکار می شود و 3 تا 4 ماه باقی می ماند. در این 4 ماه به بیمار فرصت میدهد که حداکثر بهره را از کار درمانی ببرد. بعد از 4 ماه در صورت برگشت سفتی میتوان دارو را مجددا تزریق کرد و در مورد تعداد تزریقهای بعدی بر حسب نیاز بیمار محدودیت خاصی وجود ندارد( مگر آنکه نسبت به دارو مقاومت ایجاد شود). وقتی کودک به سن 5 یا 6 سالگی رسید اگر هنوز اسپاستی سیتی شدید باشد توصیه به عمل ارتوپدی می شود. دکتر سوزان امیرسالاری در سال 2004 میلادی در بخش Developmental pediatrics از دانشگاه تورنتو کانادا دوره آموزشی تزریق بوتوکس (BOTOX ) را گذرانده و از آن زمان تاکنون موارد متعددی تزریق موفقیت آمیز در عضلات اندامهای تحتانی و فوقانی را در کودکان ایرانی انجام داده است.

Copyright © 2018 - All Rights Reserved by Dr. Amirsalari.
Designed by TakAfarin